Kulturní akce Hradec Králové

Fotoreportáže a videozáznamyFOTO ULLRICH

Službu zajišťuje FOTO ULLRICH, Palackého 62, 506 01 Jičín, tel.: 493 524 209 e-mail: info@fotoullrich.cz, www.fotoullrich.cz

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že z prodloužených lekcí a věnečků je pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně rozmnožovány a rozšiřovány mezi účastníky výše uvedených akcí. V rámci této činnosti může být zachycena Vaše podoba. Zakoupením kurzovného nebo vstupenky a vstupem do prostor konání akcí návštěvníci udělují Vladimíře Francové, se sídlem Hradec Králové, Durychova 1386, PSČ 500 12, IČO: 474 77 954, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala osobní údaje (fotografie a videozáznam) návštěvníků prodloužených lekcí a věnečků prostřednictvím třetí osoby a následně rozmnožovala a šířila. To vše pro účel zajištění dokumentace tanečních kurzů. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

PARTNEŘI© 2018 Taneční škola manželů Francových. - všechna práva vyhrazena
Created: OMEGA WEB Czech